Therapie met YaldaPraktische zaken

Vergoedingen

Ik bied zowel gecontracteerde zorg als niet gecontracteerde zorg.

Ik heb momenteel alleen een contract bij Menzis, a.s.r, DSW en Zilveren kruis . Zit je bij een van deze drie verzekeraars dan worden jouw behandelgesprekken volledig vergoed.

Zit je niet bij een van de bovenstaande verzekeraars dan is het goed om te weten dat er verzekeraars zijn die wel een deel van de kosten vergoeden, zie hieronder voor meer info:

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis of een naturapolis. Iedere van deze polis biedt een andere vergoeding.

  • Restitutiepolis:
    Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt vrije keuze naar wie je toe gaat.
  • Combinatiepolis:
    Met een combinatiepolis geldt dat sommige vormen van zorg 100% worden vergoed en andere vormen van zorg niet. Hierbij is het belangrijk om dit bij je verzekering na te vragen of ggz zorg wel vergoedt wordt.
  • Naturapolis:
    Bij een naturapolis heb je afgesproken alleen volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien je een naturapolis heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet je een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 70 tot 80% van het tarief vergoed.

Ik adviseer je om voordat je in behandeling komt dit bij je verzekering na te gaan. Welk polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding.

Mocht je in aanmerking willen komen voor volledige vergoeding dan adviseer ik om een restitutiepolis te kiezen. Op de website van contractvrijepsycholoog.nl vindt je het overzicht van 2022 (Zorgverzekeraars) van zorgverzekeraars die 100% vergoeden in de restitutiepolis.

Tarieven

Kosten intakegesprek:

45 min: 142,31 euro

60 min: 163,37 euro

Behandelsessie:

45 min: 120,99 euro

De tarieven zijn bepaald door de NZa( Nederlandse zorgautoriteit). Zie link voor meer info: GGZ Tool

Na elk sessie zal ik je een factuur opsturen.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat je zorgverzekering een minimaal eigen risico heeft van €385 per jaar. Als je geen andere medische kosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Wachttijden

Op dit moment is er aan aanmeldstop bij mijn praktijk. Je kan altijd mijn site in de gaten houden. Mocht er weer ruimte is dan zal ik deze aangeven op mijn site. Wie weet tot snel.

Privacy

Het is voor de behandeling belangrijk om zaken die we bespreken goed vast te leggen. Dit doe ik in een zeer beveiligd systeem. Zonder je toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden.

Waarneming

Mocht er sprake zijn van een crisissituatie in de weekend of na kantooruren, dan raad ik je aan om eigen huisarts of huisartsenpost te raadplegen. Wanneer ik langdurig ziek ben dan zal ik je overdragen aan je huisarts.

Generalistische ggz

Kwaliteit

Het GGZ kwaliteitsstatuut voor Therapie met Yalda is in 2022 goedgekeurd. Klik hier om het kwaliteitsstatuut te bekijken. Ik ben een BIG geregistreerd professional met het volgende registratie nummer: 39926888925.

Klacht

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling of over mij dan is het vaak wel fijn om eerst hierover in gesprek te gaan.  Samen zal er geprobeerd worden om tot een oplossing te komen. Lukt het niet om samen hier uit te komen dan kun je altijd door de huisarts doorverwezen worden naar een andere psycholoog. Ben je van mening dat ik me niet aan de beroepscode heb gehouden dan kun je altijd een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Meer informatie hierover vind je via de volgende link Klachtenreglement LVVP. (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/).

De praktijk is ingeschreven bij de KvK onder nr: 81212356.  Ik ben lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Vragen of aanmelden?

Vul hieronder de contactformulier in: